Loading...

Hantar Percuma

Pesta Buku Online 2014

Bagaimana Memulakan Perniagaan

Bagaimana Memulakan Perniagaan

****

: ISBN 983-192-327-8


Old price: RM17.00  

****

Price: RM15.30

You save: RM1.70 (10%)
-10%
Out-of-stock
10 days
Add to wish list

Penulis : Jamaluddin Che Sab
Jumlah Muka surat : 152 Pages

 

Sinopsis

Buku ini dapat membimbing mereka yang ingin menjadi usahawan dan mahu membuka perniagaan sendiri. Ditulis oleh penulis yang berpengalaman mengendalikan bengkel keusahawanan dan banyak berdepan dengan masalah usahawan yang baru bertapak dalam bidang ini.

Buku ini yang diberikan judul BAGAIMANA MEMULAKAN PERNIAGAAN adalah suatu usaha pengarang mengumpulkan segala bahan yang digunakan oleh pensyarah-pensyarah Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC), Universiti Teknologi MARA (UiTM) apabila mengendalikan kursus-kursus keusahawanan. Pengarang menghadapi kesukaran mendapatkan bahan rujukan keusahawanan dalam Bahasa Malaysia semasa mengendalikan kursus keusahawanan disebabkan ketandusan buku-buku tersebut.

Usaha yang kecil ini bertujuan memperkayakan lagi perbendaharaan ilmu keusahawanan yang terdapat dalam Bahasa Malaysia. Perbendaharaan ilmu keusahawanan yang luas akan dapat membantu pelajar-pelajar dan orang awam mengenali bidang keusahawanan.

Cabaran dan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia khususnya Bumiputera apabila menghadapi masalah sosioekonomi yang timbul daripada sejarah pergolakan politik perdagangan antarabangsa dari tahun 1786 hingga 2004 menunjukkan pentingnya bidang keusahawanan dalam melahirkan golongan usahawan yang mantap. Usaha ke arah mewujudkan suatu budaya keusahawanan sama ada secara formal atau tidak formal perlu dipertimbangkan. Penghasilan buku-buku ini dalam bidang keusahawanan adalah suatu cara tidak langsung ke arah mewujudkan suatu budaya keusahawanan di Malaysia.

Buku ini dihasilkan khusus untuk pelajar-pelajar Universiti Teknologi MARA yang mengambil kertas Pengajian Keusahawanan sebagai suatu mata pelajaran dan masyarakat umum yang ingin menceburi bidang keusahawanan.

Buku ini mengandungi lapan langkah melibatkan proses yang perlu dilalui bagi memulakan perniagaan. Langkah pertama membincangkan mengenai bagaimana merancang sesuatu perniagaan. Ini adalah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh bakal usahawan.

Langkah kedua pula menyentuh mengenai usaha mendapatkan seberapa banyak maklumat yang diperlukan sebelum memulakan sesuatu perniagaan. Langkah ini penting supaya para bakal usahawan akan bersedia dengan apa sahaja kemungkinan yang berlaku dalam dunia perniagaan.

Langkah ketiga pula berkaitan dengan proses mendaftarkan perniagaan selepas bakal usahawan menentukan jenis perniagaan yang bakal diusahakan, sama ada milikan tunggal ataupun perkonsian.

Langkah keempat pula menyentuh mengenai bagaimana mendapatkan sumber pembiayaan bagi membiayai perniagaan yang bakal diusahakan. Pembiayaan sama ada dalam bentuk pinjaman daripada institusi kewangan dan sebagainya amat penting bagi memastikan sesuatu perniagaan itu dapat berjalan dengan lancar.

Langkah kelima pula berkait rapat dengan soal memilih lokasi dan tapak perniagaan. Langkah ini penting kepada para usahawan kerana lokasi yang strategik akan membantu memajukan perniagaan yang diusahakan.

Langkah keenam juga penting kerana ia menyentuh mengenai nara terbaik menguruskan sesuatu perniagaan. Ini termasuk pengurusan harta, manusia dan sebagainya. Jika semua elemen penting perniagaan ini berjaya diurus dengan baik, sesuatu perniagaan itu akan dapat dijalankan dengan lancar.

Bagi peniaga-peniaga kecil, langkah yang ketujuh ini penting untuk anda. Ini kerana ia menyentuh mengenai sistem sokongan yang diperlukan oleh perniagaan kecil.

Langkah kelapan pula menyentuh mengenai kewibawaan dalam setiap aktiviti perniagaan yang bakal dijalankan. Menerusi langkah ini, pelbagai faktor kejayaan dan kegagalan dimuatkan. Ini penting sebagai persediaan kepada bakal usahawan menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku, sama ada berjaya ataupun gagal.

Buku ini mengandungi dua aspek utama yang ingin dikemukakan. Aspek pertama membincangkan mengenai perkara-perkara yang nyata atau mekanikal iaitu mengenai proses-proses bagi memulakan sesebuah perniagaan. Aspek kedua yang hendak dikemukakan adalah aspek kemanusiaan terutama daripada segi nilai yang perlu ada bagi usahawan yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.

Usaha menghasilkan buku ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama daripada pensyarah-pensyarah Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC), Universiti Teknologi MARA yang menyemak bab-bab tertentu dan agensi-agensi yang membantu memberikan maklumat-maklumat yang sangat diperlukan bagi melengkapkan buku ini.

Isi Kandungan

Isi kandungan:
Pendahuluan
Langkah 1: Merancang Perniagaan
Langkah 2: Mendapatkan Maklumat
Langkah 3: Mendaftarkan Perniagaan
Langkah 4: Mendapatkan Sumber Pembiayaan
Langkah 5: Memilih Lokasi dan Tapak Perniagaan
Langkah 6: Menguruskan Perniagaan
Langkah 7: Sistem Sokongan Bagi Perniagaan Kecil
Langkah 8: Kewibawaan Dalam Perniagaan
Appendiks - A Senarai Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
Appendiks - B Senarai Pejabat Matrade Antarabangsa

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer