Loading...

Hantar Percuma

Pesta Buku Online 2014

Kadet Remaja Sekolah

Kadet Remaja Sekolah

: ISBN 983-3585-92-2


Old price: RM20.00  

Price: RM18.00

You save: RM2.00 (10%)
-10%
Out-of-stock
10 days
Add to wish list

Penulis : Hazira Hamsah A., Amzan Abd. Malek
Jumlah Muka surat : 180

 

“Penghasilan buku-buku unit beruniform ini adalah bertepatan dengan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa memberi penekanan utama kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti unit beruniform. Saya yakin buku-buku ini dapat membantu guru serta pelajar dalam penglibatan unit beruniform yang disertai.”
Komala Devi,
Setiausaha Parlimen, Kementerian Pelajaran Malaysia/Pengerusi, Jawatankuasa Kokurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Penghasilan buku-buku ini bertujuan menjadi panduan asas bagi melaksanakan kegiatan unit beruniform di sekolah mahupun di pusat pengajian tinggi. Ini bertepatan dengan hasrat kerajaan bagi memaksimumkan penyertaan pelajar di dalam kokurikulum. Aktiviti unit beruniform menjadi salah satu penyumbang dalam pembangunan modal insan kelas pertama selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, empat buah buku dalam Siri Unit Pakaian Seragam ini dihasilkan iaitu:

1.Kadet Remaja Sekolah (KRS)
2.Pergerakan Pengakap Malaysia (PPM)
3.Persatuan Pandu Puteri Malaysia (PPPM)
4.Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM)

Kandungan buku-buku ini disusun dengan teliti, terkini dan relevan dengan aktiviti yang dijalankan. Ia berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh unit uniform berkaitan. Bagi memudahkan kefahaman pembaca, kebanyakan penjelasan di dalam kandungan buku-buku ini diperkukuhkan dengan gambar-gambar dan ilustrasi yang menarik.

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer