Loading...

Hantar Percuma

HARGA BUKU PBAKL 2014

Guru Sebagai Pemimpin

Guru Sebagai Pemimpin

: 978-983-3586-13-4


Old price: RM17.00  

Price: RM14.45

You save: RM2.55 (15%)
-15%
Out-of-stock
10 days
Add to wish list

Guru Sebagai Pemimpin memperkenalkan standard baru dalam kepimpinan sekolah. Pendekatan di dalam buku ini mencabar konsep tradisi kepimpinan yang hanya berpusatkan pengetua sekolah. Penulis meneroka dan mencipta ruang peralihan tanggungjawab daripada konsep kepimpinan seorang kepada kepimpinan berkumpulan.

Konsep kepimpinan dijelaskan dengan terperinci dalam perkara-perkara berikut:

Pengajaran guru
Penjana budaya sekolah
Mengurus bilik darjah
Membuat keputusan
Amalan pengupayaan di dalam bilik darjah
Memperkasa kecerdasan emosi pelajarnya
Komunikasi efektif di dalam bilik darjah

Buku ini ditulis oleh para penulis yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan serta pernah berkhidmat sebagai guru, guru besar, pengetua dan pensyarah.

Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Mohamed adalah dekan di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia. Dr. Abd. Ghani Abdullah dan Abdullah Sani Yahaya adalah pensyarah di pusat pengajian yang sama.

Isi Kandungan

Isi Kandungan
Prakata

Bab 1
Perubahan Pandangan Kepemimpinan di Sekolah

Bab 2
Kepemimpinan Guru Penjana Budaya Sekolah

Bab 3
Mengubah Kepemimpinan Guru di Bilik Darjah

Bab 4
Kepemimpinan dalam Pengajaran Guru

Bab 5
Kepemimpinan Guru dalam Mengurus Disiplin
Bilik Darjah

Bab 6
Kepemimpinan Guru Dalam Membuat Keputusan

Bab 7
Kepemimpinan Guru dan Amalan Pengupayaan
di dalam Bilik Darjah

Bab 8
Kepemimpinan Guru dan Pembentukan Pasukan
Kerja di Bilik Darjah

Bab 9
Kepemimpinan Guru dalam Memperkasa
Kecerdasan Emosi Pelajar

Bab 10
Kepemimpinan Guru dan Komunikasi Efektif dalam
Bilik Darjah

Rujukan
Indeks

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer