Loading...

Hantar Percuma

HARGA BUKU PBAKL 2014

KEPIMPINAN DAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH

KEPIMPINAN DAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH

: 978-967-5226-56-4


Old price: RM23.00  

Price: RM16.10

You save: RM6.90 (30%)
-30%
Delivered in 1-3 business days
10 days

Seperti yang termaktub dalam Projek Penambahbaikan Sekolah Antarabangsa (International School Improvement Project), penambahbaikan sekolah didefinisikan sebagai usaha yang sistematik dan berterusan ke arah perubahan dalam situasi pembelajaran bagi mencapai objektif-objektif pendidikan dengan lebih berkesan.

Buku ini mengupas pandangan dan perspektif alternatif mengenai kepimpinan dan penambahbaikan sekolah dengan tujuan memberi pandangan kontemporari tentang bagaimana melaksanakan penambahbaikan secara efektif.

Antara tajuk yang dibincangkan adalah:
* Perubahan konteks kepimpinan bagi melestari penambahbaikan sekolah’
* Mendiagnosis perubahan penambahbaikan sekolah
* Menjana penambahbaikan sekolah melalui pengajaran berkesan
* Penambahbaikan sekolah melalui pengajaran reflektif
* Pembangunan teori kajian penambahbaikan sekolah

Dr. Abdul Ghani Abdullah adalah pensyarah Pengajian Ilmu Pendidikan di Universiti Sains Malaysia.

Penghargaan                                               vii
Pengenalan                                               ix
Dedikasi                                                   ix
Prakata                                                   xi
                                                                                                                                                                                   
Perubahan Konteks Kepimpinan bagi Melestari             xiii
Penambahbaikan Sekolah                                 1
Penambahbaikan Sekolah                               15
Pasca Kepimpinan Pengajaran dan Penambahbaikan
Sekolah                                                 26
Kepimpinan Guru dan Penambahbaikan Sekolah           39
Mendiagnosis Perubahan Penambahbaikan Sekolah     54
Meningkatkan Keupayaan Guru Melalui Pemantauan
dan Penilaian                                           83
Menjana Penambahbaikan Sekolah Melalui Pengajaran
Berkesan                                               97
Membuat Keputusan dan Penambahbaikan Pengajaran
Pembelajaran                                           122
Penambahbaikan Sekolah Melalui Pengajaran Reflektif     147
Membudayakan Guru Sebagai Penyelidik               163
Contoh Kes Kajian Tindakan 1                           183
Membangunkan Komuniti Pembelajaran dalam Sekolah     192
Memperkasa Kecerdasan Emosi dan Penambahbaikan
Sekolah                                                 208
Pembangunan Teori Kajian Penambahbaikan Sekolah     221
Bibliografi                                                 235
Indeks                                                 238

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer