Loading...

Hantar Percuma

HARGA BUKU PBAKL 2014

Sekolah sebagai Pembangun Modal Insan

: 978-967-5226-69-4


Old price: RM21.00  

Price: RM17.85

You save: RM3.15 (15%)
-15%
Delivered in 1-3 business days
10 days

Membangunkan modal insan adalah agenda utama negara seperti terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Bagi merealisasikan matlamat murni ini, tanggungjawab tergalas di bahu guru dan pihak sekolah. Buku ini mengupas peranan sekolah sebagai institusi pembangun modal insan. Antara isi yang dimuatkan dalam buku ini adalah:

*Sekolah sebagai Negara Maniatur
*Sosialisasi dan Pembudayaan Sekolah
*Membentuk Pemimpin Masa Hadapan
*Asas Pembentukan Insan dalam Keluarga

Hamedah Wok Awang adalah penerima anugerah Pengetua Cemerlang pada tahun 1995 dan Tokoh Guru Negeri Pahang pada tahun 2007.
Normah Teh pula adalah penerima anugerah Pengetua Cemerlang pada tahun 2000 dan Tokoh Guru Daerah Kuantan pada tahun 2005.

Wadah Pengarang V
Nilai dan Acuan Malaysia 2
Percaya dan Patuh kepada Tuhan 4
Berilmu Pengetahuan 4
Berakhlak Mulia 5
Bertanggungjawab 6
Modal Insan dalam Pembikinan 8
Berdaya Intelek 8
Mantap Rohani dan Jasmani 9
Sihat dan Cergas Jasmani 10
Insan Bersepadu daripada Kaca Mata Islam 10
Nilai Tara Sejagat 12
Penyerlahan Diri 12
Menyenangkan 13
Iltizam 13
Kestabilan Emosi 14
Beradab Budaya 14
Memahami Personaliti 17
Bidang Fikiran Disposisi 17
Bidang Fikiran Sosial dan Budaya 18
Bidang Fikiran Kognitif/ Pengalaman 18
Bidang Fikiran Biologikal 19
Bidang Fikiran Intra-psikik 20
Bidang Fikiran Penyesuaian 21
Struktur Personaliti 21
Bagaimana Guru Dapat Membantu 26
Peringkat Perkembangan Personaliti 27
Mengenalpasti Unsur Personaliti 32
Penambahbaikan Personaliti melalui Tingkap Johari 33
Wilayah dan Batas Sempadan 38
Warga Sekolah dan Warganegara 40
Sistem Pengurusan dan Pentadbiran 41
Jentera-Jentera Penggerak 44
Lambang Kedaulatan 46
Bendera 46
Moto atau Cogan Kata 47
Jata 47
Lagu Kebangsaan 47
Bahasa Kebangsaan 50
Peraturan dan Undang-Undang 50
Masyarakat Berbudaya 54
Budaya Berakad 61
Budaya Ilmu 64
Budaya Penyayang 65
Budaya Berbudi Bahasa 67
Budaya Kerja 69
Budaya Kecemerlangan 71
Amalan Demokrasi Terpimpin 71
Guru sebagai Model 73
Jentera dan Sistem Penggerak 77
Unit Warisan dan Budaya 79
Badan Kebajikan 80
Peranan Aktiviti Kokurikulum 81
Jenis-Jenis Salah Laku 85
Menangani Salah Laku 86
Menangani Kes Berat 87
Menangani Kes Sederhana 101
Kes-Kes Ponteng 103
Menangani Kes Ringan atau Kecil 105
Pendekatan Alternatif 106
Penggunaan Rotan 108
Diri sebagai Insan Pemimpin 118
Dirinya dalam Hubungan dengan Masyarakat 123
Bagaimana Sekolah Dapat Berperanan 124
Fitrah Kepimpinan 127
Orientasi Hidup di Asrama 133
Pelajar Terpilih 133
Akad Penjaga, Warden dan Pelajar 136
Budaya Hidup di Asrama 140
Menangani Masalah di Asrama 141
Aktiviti di Asrama 146
Tabik Warden 150
Ibu Bapa sebagai Guru Pertama dan Model 156
Berkongsi Anak dengan Guru 163
Membimbing Anak Remaja 170
Istilah Pendidikan 173
Lampiran 179
Rujukan 201

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer