Sedang diproses...

Hantar Percuma

Pesta Buku Online 2014

Mengurus Khidmat Bimbingan & Kaunseling Sekolah

Mengurus Khidmat Bimbingan & Kaunseling Sekolah

: ISBN 983-3585-28-0


Harga Asal: RM39.90  

Harga: RM35.91

Anda Jimat: RM3.99 (10%)
-10%
Tiada stok
10 hari
Tambah ke Wishlist

Penulis : Malek Muhamat Said
Jumlah Muka surat : 448

 

Rujukan terbaik bagi kaunselor, pensyarah, pelajar kaunseling, serta mereka yang berminat dengan bidang kaunseling. Lengkap dan terkini.

Bagi menjadi guru bimbingan dan guru kaunseling yang profesional serta autentik mereka perlu memiliki pandangan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang mantap. Buku ini dapat membantu para kaunselor memiliki ciri-ciri itu. Ia membicarakan berkaitan:

-Asas dan teras perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah.

-Bidang tugas dan tanggungjawab personel perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah.

-Strategi merancang, mengurus, mengelola, menyusun atur dan melaksana program dan aktiviti perkhidmatan.

-Sumber keperluan dan instrumen yang dapat dieksploitasi bagi membantu menggerakkan, mengurus dan melaksanakan perkhidmatan serta amalan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

-Kemahiran dan kepakaran serta input yang perlu dimiliki, dipraktik serta diguna pakai oleh guru bagi meningkatkan kapasiti dan kompetensi diri.

-Isu-isu dan permasalahan semasa yang melibatkan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan guru perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Isi Kandungan

ISI KANDUNGAN

AWAL BICARA

SEJENAK BERSAMA PENGARANG

Bahagian 1 : Asas Perkhidmatan
Bab 1 : MENGENALI BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH
Bab 2 : TERAS PERKHIDMATAN
Bab 3 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bahagian 2 : Merancang dan Menyusun Perkhidmatan
Bab 4 : MERANCANG PERKHIDMATAN
Bab 5 : ORGANISASI PERKHIDMATAN
Bab 6 : JADUAL BERTUGAS PERSONEL
Bab 7 : KEMUDAHAN PERKHIDMATAN

Bahagian 3 : Mengurus dan Melaksana Perkhidmatan
Bab 8 : MENGURUS DAN MENTADBIR
Bab 9 : PERKHIDMATAN UTAMA
Bab 10 : PROGRAM-PROGRAM KHAS
Bab 11 : AKTIVITI KOKURIKULUM
Bab 12 : TUGAS-TUGAS KHAS

Bahagian 4 : Merekod, Menilai dan Isu-isu Berkaitan
Bab 13 : MEREKODKAN PERKHIDMATAN
Bab 14 : PENILAIAN PERKHIDMATAN
Bab 15 : MENANGANI ISU-ISU BERKAITAN

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

LAMPIRAN D

LAMPIRAN E

LAMPIRAN F1

LAMPIRAN F2

LAMPIRAN G1

LAMPIRAN G2

LAMPIRAN G3

RUJUKAN

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer